راه اندازی سایت جدید

سایت جدید مبناگروپ با همکاری شرکت رهنمون، راه اندازی شد. امیدواریم از این طریق ضمن حفظ ارتباط با مشتریان شرکت، اطلاعات کافی برای معرفی خدمات و محصولات شرکت در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.