مدولاتور تک کانال HDMI به DVB-T

این محصول بهترین انتخاب برای تزریق تصاویر دوربین های مدار بسته به سیستم آنتن مرکزی و مشاهده تصاویر دوربینها بصورت  DVB-T از طریق  گیرنده های دیجیتال SET UP BOX میباشد