دریافت کننده دیجیتال HEADEND

  • قابليت دريافت 1 تا 40 كانال دیجیتالSD  و HD  بنا به درخواست  و تزریق کانالها دریافت شده به سیستم آنتن مرکزی بصورت DVB-T  , قابل دریافت توسط گیرنده های دیجیتال و (Set Up Box )
  • قابلیت دریافت و توزیع کانالهای دیجیتال SD و HD ارسالی از آنتن شبكه سراسري و تزریق به سیستم آنتن مرکزی  

 
در این سيستم تمامي برنامه و كانال هاي دريافتي اعم از شبکه سراسری و کانالهای بین المللی  مدوله و تقويت  شده و به سيستم آنتن مركزي تزريق ميگردد.  از اينرو تمامي كانال هاي مورد درخواست كارفرما و كانال هاي شبكه هاي محلي در تمامي تلويزيون هاي هتل ، سازمان آموزشي، بيمارستان و.... با كيفيتي بي نظير در کنار هم قابل دريافت و مشاهده خواهد بود.