دریافت کننده دیجیتال HEADEND - ( تلویزیون کابلی)

سیستم تلویزیون کابلی , هتلی یا (Digital HeadEnd)  جهت استفاده در هتلها , بیمارستانها , برجهای مسکونی و یا شهرک ها میباشد. به کمک این دستگاه میتوان کانالهای ماهواره ای را به انتخاب بروی سیستم آنتن مرکزی تزریق نمود بصورتی که کانالها توسط گیرنده های دیجیتال بدون استفاده از رسیور قابل دریافت باشند

  • قابليت دريافت 1 تا 40 كانال دیجیتالSD  و HD  ماهواره ای بنا به درخواست  و تزریق کانالها دریافت شده به سیستم آنتن مرکزی بصورت DVB-T  , قابل دریافت توسط گیرنده های دیجیتال و (Set Up Box )
  • قابلیت دریافت و توزیع کانالهای دیجیتال SD و HD ارسالی از آنتن شبكه سراسري و تزریق به سیستم آنتن مرکزی  

 
در این سيستم تمامي برنامه و كانال هاي دريافتي اعم از شبکه سراسری و کانالهای بین المللی  مدوله و تقويت  شده و به سيستم آنتن مركزي تزريق ميگردد.  از اينرو تمامي كانال هاي مورد درخواست كارفرما و كانال هاي شبكه هاي محلي در تمامي تلويزيون هاي هتل ، سازمان آموزشي، بيمارستان و.... با كيفيتي بي نظير در کنار هم قابل دريافت و مشاهده خواهد بود.