Stream Amp

  • دستگاه کنترل, پخش موسیقی واجرای سناریوی صوتی WiFi/HiFi

  • همراه با Plugin Fibaro وAPI کنترلی

  • همراه با آمپلی فایر 80 وات آرام اس

  • /Multi user/Multi Room Control

  • همراه با کنترل Line Inاآنالوگ و ورودی USB

  • App Anroid & IOS