سیستم صوتی هوشمند Wireless Multi Room / Multi User

 • دستگاه کنترل و پخش موسیقی جهت اجرای سناریوهای صوتی

هوشمند سازی
تجهيزات هتلی

SoundStream M20

 • سیستم صوتی پخش Multi Room / Multi user Control

 • WiFi/HiFi

 • همراه با Plugin Fibaro

 • App Anroid & IOS

SoundStream Pro M30

 • دستگاه کنترل و پخش موسیقی واجرای سناریوی صوتی WiFi/HiFi

 • همراه با ریموت کنترل

 • Multi Room / Muli UserControl

 • همراه با Plugin Fibaro و API کنترلی

 • همراه با کنترل  Line In آنالوگ و ورودی USB

 • App Anroid & IOS

Stream Amp

 • دستگاه کنترل, پخش موسیقی واجرای سناریوی صوتی WiFi/HiFi

 • همراه با Plugin Fibaro وAPI کنترلی

 • همراه با آمپلی فایر 80 وات آرام اس

 • /Multi user/Multi Room Control

 • همراه با کنترل Line Inاآنالوگ و ورودی USB

 • App Anroid & IOS