ترموستات هوشمند Z-wave

enlightenedترموستات اتاقی هوشمند فن کوئل , سازگار با پروتکل Zwave و گیت وی فیبارو , زیپاتو و ورا   (Home Center2وHCL)(Vera)(Zipato)

enlightenedترموستات اتاقی هوشمند فن کوئل , قابل کنترل از طریق موبایل و تبلت با اپلیکیشن Zwave فیبارو

enlightenedترموستات  اتاقي هوشمند فن كوئل ، داراي دو مد سرمايش و گرمايش مناسب براي منازل ، مراكز اداري و تجاري مي باشد  .

enlightenedترموستات اتاقي هوشمند فن كوئل امكان كنترل اتوماتیك سه دور فن ( low,med،high) و یك شیر و دو شير برقی را دارد .

enlightenedترموستات اتاقي هوشمند فن كوئل دارای تنظیمات خودكار خاموش كردن فن كوئل مي باشد كه بهترين شيوه براي بهينه سازي مصرف برق مي باشد  .

 

مديريت مصرف انرژی
هوشمند سازی
تجهیزات ساختمانی