برگزاری کلاس های آموزشی خانه هوشمند با پروتکل Zwave

 خانه هوشمند مبنا جهت آشنایی بیشتر همکاران گرامی با تجهیزات فیبارو با پروتکل زدویو اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نصب و راه اندازی در تهران نموده است:

 
تاریخ ................ دوره : ...............  روز 5شنبه ساعت 8 صبح تا 12.5 بعدازظهر

***خواهشمند است در صورت تمایل برای ثبت نام و نشانی محل برگزاری کلاس با شرکت مبنا تماس حاصل فرمائید ***

 
Tel : 021 22235453

Email: mabna_smarthome@yahoo.com

Telegram: https://telegram.me/mabna_smarthome

Instagram: mabna_smart_home