نامه نمایندگی رسمی شرکت فیبارو

نمایندگی رسمی فروش و پشتیبانی تجهیزات خانه هوشمند با برند فیبارو از لهستان , تا تاریخ 31 دسامبر 2015 , به شرکت مبنا توسعه اندیشه (مبنا گروپ) , اعطا گردید .